طلای معطر ۲۰ هزار گونه با قدمتی هزار ساله در ایران/ از گلابگیری استان فارس تا قمصر کاشان و تهران