حیات‌پور: در 2 بازی آینده بازیکنان به دنبال حفظ شخصیت صبا هستند