هافبک صبا به علت بی‌انضباطی از حضور در تمرینات منع شد