تجلیل آیت‌الله صافی‌گلپایگانی از شهید بزرگ مشروطه مشروعه