داوران دربی دو روز پیش از بازی مشخص می‌شوند/ محکومیت قهرمانی به پایان رسیده است/ برنامه‌ ویژه‌ای را