کاهش صادرات غیر نفتی در فروردین/ موز عمده ترین کالای وارداتی!