513 بیمار مبتلا به تالاسمی در خراسان رضوی گردهم آمدند