سقوط یک پله‌ای خانجانی و آقایی در رنکینگ فدراسیون جهانی بدمینتون