جلیسه: 22 هزار جلد کتاب چاپ اول سال 93 را در سالن کارنامه نشر به نمایش گذاشته‌ایم