رئیس جمهور اریتره پس از سفر به عربستان ناپدید شده است