بازیكن استقلال: دلم برای آندو تنگ شده / امیدوارم هواداران استقلال هم مثل پرسپولیسی ها عمل كنند