تاریخ دربی به نتیجه بازی استقلال و تراکتورسازی بستگی دارد/ 20 بازیکن بین 1 میلیارد تا 1 میلیارد و 280 میل