اصفهانیان: داوران دربی دو روز قبل از بازی معرفی می‌شوند/قهرمانی می‌خواهد به داوری بازگردد