تاج: قرارداد یک بازیکن در این فصل یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان است/عده‌ای در لیگ یک دنبال منافع خود ه