فیلم/ بررسی دقیق واگذاری سرخابی‌ها با حضور صادق درودگر