رسانه اسرائیلی: اوباما در سازمان ملل از تشکیل کشور فلسطین حمایت می‌کند