ویزیت 38 هزار تومانی فوق تخصص سوبسیتی برای بیمارستان‌ها است