تصویب طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای در سنا / کاخ سفید: اوباما این طرح را امضاء مي کند