ویزیت 38 هزار تومانی فوق تخصص سوپسیتی برای بیمارستان‌ها است