نماینده مجلس: اگر وزارت ارشاد را تعطیل کنند اتفاق خاصی نمی‌افتد!