کدام علم مورد اهتمام دین است؟/ پاسخ رحیم‌پور‌ازغدی