مسابقات شطرنج بین المللی جام ابریشم در صومعه سرا آغاز شد