سناتور آمریکایی: ایران باید اسرائیل را به‌رسمیت بشناسد!