برگزاری دومین همایش ستاد احیای دریاچه ارومیه در شهرستان نقده/ ایجاد بستر فرهنگی آموزشی برای احیای در