نهمین دوره تربیتی آموزشی منادیان حکمت برگزار می‌شود