با زنجیر عزاداری برای امام حسین(ع)، دست اختلاس‌گران را ببندیم