دیپلمات آلمانی: تحریم جدید، ساختار تحریم‌ها را فرومی‌پاشد / جایگزین توافق هسته‌ای جذاب نیست