معاون وزیر نفت: بعد از رفع تحریم‌ها مشکلی برای شرکت‌های داخلی به وجود نمی‌آید