فیلم/تداوم پیشروهای ارتش سوریه و مقاومت در القلمون