اظهارات مقام حزب جمهوری خلق ترکیه درباره حمله این کشور به سوریه و نظر سفیر ایران در آنکارا