وام خرید خودرو 15 میلیون تومان تعیین شد/ نظارت بانک مرکزی، زیر ذره‌بین