دادکان: ماندن و نماندن کی‌روش دست دولت است/ نماینده وزیر ورزش: کی‌روش نباید به ما امر و نهی کند