کارت های گرافیک 360، 370 و 380 اِی‌ اِم‌ دی، محصولاتی جدید با معماری قبلی