سخنگوی هیئت‌رییسه مجلس: تاریخ مصرف تندروهای چپ و راست گذشته است /مجلس دهم، مجلس اعتدالیون است