پخش و نمایش انیمیشن «رستم و سهراب» به آمریکا و آفریقا رسید