حجت الاسلام دعایی: افتخار و پیشینه ام در پرتو حضور در کنار خاندان امام راحل است