راهپیمایی مردمی در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی آل سعود/ شعار امروز: مرگ بر سه قاتل کودکان، آل سعود ا