سازمان خصوصی‌سازی هدایتی را به دلیل ابهامات مالی دارای صلاحیت برای شرکت در مزایده پرسپولیس ندانست