آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات / حزب محافظه کار از حزب کارگر جلو افتاد