نقدی: ایدئولوژی‌های غرب به بن‌بست رسیده است / بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قدرت آمریکا رو به زوال رفت