سرمربی دنیپرو: با خوش‌شانسی توانستیم ناپولی را در خانه‌اش متوقف کنیم