تامین نیمی از اعتبار ساختمان فرهنگی دانشگاه پیام‌نور توسط فرمانداری بافق