پورحیدری: اگر دری به تخته بخورد، استقلال به آسیا می‌رود