پیرزن پاکستانی می‌خواست تنها گاوش را برای مردم ایران بفروشد