مراسم رونمایی از هشتمین شماره فصلنامه فرهنگ رضوی برگزار می‌شود