پایان ۲۰۰ ساعت مذاکره در نیویورک/کار دشوار مذاکره‌کنندگان در وین