اخبار فرهنگی در هفته ای که گذشت/جوان اول سینمای ایران کیست؟