علی دبیر در کنار 8 رویایی پرسپولیس/پیام صادقیان از زندگی او عبرت بگیرد +عکس