فاز 11 پارس جنوبی احتمالاً به مپنا می‌رسد/ نیاز باشد «متن 2» را راه‌اندازی می‌کنیم