قوه تخیل برخی تولیدکنندگان مواد غذایی/این تخم‌مرغ‌ها ۲ ماه دیگر تولید می‌شوند